Coevorden – Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van het tijdelijke busstation aan de Parallelweg. Dat is nu mogelijk, omdat de tunnel enige tijd geleden is geopend. Aan de Parallelweg is inmiddels een P + R ingericht achter de winkels op het EDS-plein.

Om het oostelijk gebied (centrumzijde) te kunnen inrichten, is het noodzakelijk dat het busstation tijdelijk wordt verplaatst naar de westzijde van het spoor. Het tijdelijke busstation komt op een deel van het al eerder gerealiseerde parkeerterrein aan de Parallelweg tussen De Loods en het tankstation. Een groot deel van het parkeerterrein blijft beschikbaar, terwijl ook kan worden geparkeerd op de P + R. De ingang van het parkeerterrein bij De Loods is tijdelijk afgesloten. Het parkeerterrein is dan alleen bereikbaar via de wat noordelijker gelegen inrit nabij het tankstation.

Het busstation is in gebruik van april tot en met oktober. In november 2020 wordt alles in originele staat hersteld.