Coevorden – Afgelopen week besloot het college dat er nog een bedrag van 25.000 euro beschikbaar is voor de Frisse Startregeling. Daardoor kunnen meer verenigingen, dorps- en buurthuizen en vrijwilligersorganisaties gebruikmaken van deze subsidieregeling. De regeling is bedoeld voor initiatieven die de maatschappelijke activiteiten na de coronatijd weer op gang brengen. Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend.

In april van dit jaar stelde de gemeente voor het tweede jaar de Frisse Startregeling open. Met deze subsidieregeling steunde de gemeente verenigingen, dorps- en buurthuizen en vrijwilligersorganisaties. Zij konden maximaal 1500 euro aanvragen als ze iets organiseerden voor (potentiële) leden en vrijwilligers waarbij zij hun organisatie in de schijnwerpers zetten.

Mooie initiatieven

Inmiddels is het al weer enige tijd geleden dat we met de coronamaatregelen te maken hadden. Maar net als in 2021 stonden de organisaties te trappelen om deze subsidie aan te vragen. Wethouder Joop Slomp: “Er kwamen veel aanvragen binnen voor mooie initiatieven. Daardoor was op 23 juni 2022 het subsidieplafond van 100.000 euro bereikt en konden geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.”

Vanaf nu weer opengesteld

“Omdat er nog aanvragen binnenkwamen en er aanvragen lagen die niet meer toegekend konden worden, heeft het college besloten om nog eens 25.000 euro beschikbaar te stellen. Dat bedrag komt bovenop de 100.000 euro die op 23 juni al was toegekend”, aldus de wethouder.

De binnengekomen aanvragen die in juni buiten de boot vielen, worden nu alsnog in behandeling genomen. Een aanvraag indienen kan via www.coevorden.nl/frisse-start-regeling