Coevorden – In de wijk Tuindorp werd dinsdagmiddag het woningbouwproject van Domesta afgesloten. In de laatste fase zijn 58 woningen gesloopt en er kwamen 24 eengezinswoningen en veertien seniorenwoningen voor terug.

Hans Kottrik, vestigingsmanager Coevorden van Ter Steege Bouw Vastgoed gaf een korte terugblik. ‘Wij zijn hier al zo’n twintig jaar bezig en hebben er 116 woningen gebouwd en 58 woningen gerenoveerd. Bovendien hebben we het buurthuis gebouwd. Onze laatste klus in deze wijk zit erop, dus dit is een beetje een afscheid.” Die destijds gerenoveerde woningen zijn nu gesloopt en vervangen. De architectuur geeft een knipoog naar de oorspronkelijk bouw door witte elementen. De ontwerpen zijn van architectenbureau Palazzo Oost uit Holten en bouwkundig teken- en adviesbureau B-Tam uit Coevorden. Een bewonersgroep werd bij de plannen betrokken. Zo praatten zij mee over onder andere de woonomgeving.

In augustus 2016 startte de sloop van de 58 woningen. In mei 2017 werd de sleutel van de eerste woning uitgereikt.

Els Beukeveld, manager wonen van Domesta, blikte terug. ‘Toen ik in 2000 bij woningstichting De Eendracht begon, was een van de eerste projecten de sloop van bijna honderd woningen en de bouw van het clubgebouw.” Later werd De Eendracht Domesta. ‘We hebben een woonbelevingsonderzoek gehouden, waaruit bleek dat de sociale contacten en gezelligheid heel belangrijk zijn. Wel werd gewezen op het onderhoud van groen en het zwerfvuil in de wijk. Wensen waren het behoud van de hofjesstructuur in de wijk en het betaalbaar houden van de woningen.”

Wethouder Jan Zwiers bedankte onder andere Domesta. “Die houdt rekening met hetgeen in Coevorden nodig is aan woningen. Ik gun de Tuindorpers van harte het geluk in deze woonwijk. Jullie maken er wat van!”

Els Beukeveld en Jan Zwiers plantten bij het buurthuis aan boom als symbool voor de afsluiting.