Regio – Op een nog te bepalen locatie in Drenthe wordt een herdenkingsbos aangeplant voor Drentse veteranen, zowel jong als oud. De provincie Drenthe benadrukt hiermee dat de veteranen een speciale plek innemen in Drenthe en dat het belangrijk is hen te bedanken voor hun inzet voor onze vrede en veiligheid.

De aanleiding voor dit herdenkingsbos is de motie ‘Drentse veteranen’ waarin het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is verzocht te onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden komen voor alle Drentse veteranen. Naar aanleiding van deze motie heeft de commissaris van de Koning de voorzitter van de stichting Drentse Veteranen gesproken. Daaruit is dit idee voortgekomen.

Het realiseren van dit voorstel vergt een goede en zorgvuldige voorbereiding. Uit een eerste verkenning blijkt in ieder geval dat partijen als het Drents Landschap en Defensie achter dit initiatief staan. Er komt een werkgroep waarin Het Drentse Landschap, Defensie, vertegenwoordigers van de Drentse veteranen en de provincie deelnemen om tot de uitwerking van het idee te komen. Dit betreft de opzet, uitvoering en financiering van het initiatief. Deze uitwerking moet na de zomer van dit jaar gereed zijn.