Gees – ‘Nei Naoberschap Gees, dat is veur mekaar!’ heeft maandagmiddag een fraai boekwerkje gepresenteerd. Hennie Kuipers, dorpsbewoner van Gees en bestuurslid van zorgcoöperatie Nei Naoberschap, was betrokken bij de totstandkoming van het boekje.

Inspiratiebron

Dit boekje is niet alleen voor inwoners van Gees, Oosterhesselen en Zwinderen, maar dient ook als inspiratie voor andere dorpen en wijken in de gemeente Coevorden. In het boekje staat over hoe Gees te werk is gegaan en er worden ervaringen gedeeld.

Doel

Voorzitter Hans Hornstra van ‘Nei Naoberschap’ sprak voor de uitreiking kort over de totstandkoming. ‘Nei Naoberschap’ is een initiatief van Plaatselijk Belang. Het doel is om de leefbaarheid te waarborgen in deze tijd van vergrijzing, participeren in de lokale samenleving en het tegengaan van eenzaamheid. Centraal staan het samen doen en elkaar ontmoeten. Ook preventie is belangrijk.”

Hij hoopt op navolging in de dorpen en de wijken in de gehele gemeente.

Elementen van naoberschap

Enkele activiteiten kunnen in de coronatijd niet doorgaan, maar zaken als ziekenhuisbezoek, tuinonderhoud en boodschappen doen konden wel. “In deze tijd”, aldus Hornstra, “zijn mensen sowieso meer op elkaar aangewezen en helpen elkaar. Het is een beetje terug naar vroeger en dat past in dit oude dorp. Naoberschap is er nog steeds.”

Andere elementen van naoberschap kunnen zijn vervoer, begeleiding, klusjes, ondersteuning van mantelzorgers, het maken van afspraken onder buurtgenoten voor hulp in noodsituaties, samen wandelen, bezorging van maaltijden, bezoeken, administratieve hulp, hulp bij gebruik van de computer, tablet en mobiele telefoon en verzorging van huisdieren.

Fotokaart

Omdat activiteiten rond de viering van 75 jaar bevrijding en het herdenken van de oorlogsjaren niet konden doorgaan, heeft Nei Naoberschap een fraaie kaart met foto’s van de bevrijding en een gedicht van Daniel Lohues bij iedereen in Gees, Oosterhesselen en Zwinderen bezorgd.

Bestuur

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees werd opgericht in 2016. Het doel is dat iedereen die dat wil zo lang mogelijk zelfstandig in Gees kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op Nei Naoberschap. Het is niet de bedoeling professionele zorg te verlenen. Naast Hornstra bestaat het bestuur uit Henny Kuipers, Aad van der Vaart, Anneke Meppelink, Siny Vink en Hilda Karst.

Waardering

Wethouder Joop Brink sprak zijn waardering uit voor de activiteiten van Nei Naoberschap. “Het is duidelijk een initiatief van en voor Gees. Zo doen jullie dat in Gees en dat waardeer ik zeer. Ik hoop, dat vaak een beroep op jullie wordt gedaan. Ik kan mij nog herinneren dat het groepje dorpsbewoners dat destijds het initiatief nam, bewust geen beroep deed op hulp van de gemeente omdat zij dit op hun eigen manier zelfstandig wilden opzetten. Dat is mij goed bijgebleven en een mooi streven. Maar als het écht nodig is kunnen inwoners een beroep doen op de gemeente”, aldus Brink.

Informatie

Wie meer informatie wil of een exemplaar van het boekje kan bellen naar 06-48416279 of mailen naar contact@neinaoberschap.nl. Ook is het boekje via de gemeente verkrijgbaar. Bovendien is het boekje HIER te downloaden.

Foto’s : Esselien de Groot.

Dorpsbewoners ontvangen kaart over 75 jaar vrijheid