Hardenberg/regio- De derde week van september gaat het gebeuren. Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, neemt Saxenburgh het nieuwe ziekenhuis Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg in gebruik. Wel op voorwaarde, dat een tweede uitbraak van corona niet opnieuw de planning verstoort.

De bouwkundige oplevering van het Saxenburgh Medisch Centrum is half maart ‘gewoon’ doorgegaan, maar zonder toeters en bellen. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van slechts drie personen. De ingebruikname, die in mei zou plaatsvinden, kon niet doorgaan vanwege de vele onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Ook de levering van nieuwe vitale apparatuur, zoals beademingsapparaten, was niet gegarandeerd. Daarbij kwam nog het verbod om met groepen mensen samen te komen. Hierdoor kwam de scholing van medewerkers in het gedrang. Dit alles zorgde voor het uitstellen van de verhuizing.

Maar nu is er een nieuwe datum gepland: van 17 tot en met 19 september verhuizen patiënten en medewerkers naar het Saxenburgh Medisch Centrum. Na de kantoorfuncties en de poliklinieken verhuizen de patiënten op 19 september.

Bittere pil

“Wij hebben een heftige periode achter de rug en eigenlijk is deze nog steeds niet afgelopen. Eerst al die bergen extra werk om de nieuwbouw van het ziekenhuis voor te bereiden. En net toen we bijna zover waren om erin te trekken, kwam de coronacrisis met wederom een enorme piekbelasting voor medewerkers. De focus verplaatste zich van de nieuwbouw naar de acute zorg voor mensen met corona”, aldus Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van Saxenburgh. “Hoe graag we ook wilden en hoe groot de druk ook was om het nieuwe ziekenhuis in gebruik te nemen, het kon gewoon niet. Dat was best een bittere pil voor iedereen. Gelukkig is het landelijke coronabeeld en zeker in deze regio nu een stuk gunstiger. Daarom hebben wij de ingebruikname van ons nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in september kunnen plannen.”

Korte looplijnen

Het Saxenburgh Medisch Centrum is een compact, licht en flexibel ziekenhuis met korte looplijnen en een logische, patiëntgerichte indeling. Hoe korter het verblijf in het ziekenhuis is, hoe dichter de dienstverlening zich bij de ingang bevindt. Zo zijn de prikpost voor bloedafname direct bij de hoofdingang gesitueerd en de poliklinieken een paar meter verder, rondom het atrium – de centrale hal. Het atrium is het wachtgebied voor de poliklinische patiënten en voorzien van een restaurant.

De acute as op de begane grond is een combinatie van Spoedeisende Hulp (SEH), Huisartsenpost (HAP) en IC bij elkaar. Van der Kam: “Wij vinden het letterlijk van levensbelang dat de acute zorg voor deze regio behouden blijft en zijn trots op deze voorzieningen. Door de situering naast elkaar kunnen huisartsen en medisch specialisten elkaar nog sneller vinden dan in de oude situatie.”

Vrouw-Kindcentrum

De acute zorg voor zwangere vrouwen krijgt ook een prominente plek in het Saxenburgh Medisch Centrum. Het Vrouw-Kindcentrum op de eerste verdieping biedt gezinsgerichte zorg voor moeder en kind. Zwangere vrouwen kunnen gebruik maken van het bevalbad als natuurlijk pijnstillend middel.

Nieuwe apparatuur

Heel veel diagnostische apparatuur is nieuw. Hierdoor zijn er meer soorten en gedetailleerder onderzoek mogelijk, zoals bijvoorbeeld onderzoek van het hart of endeldarm. Naast een nieuwe MRI blijft overigens de huidige open MRI ook in bedrijf. Hier hebben patiënten met ernstig overgewicht of claustrofobie enorm baat bij.

Patiëntenkamers

De patiëntenkamers zijn ruim en bieden meer comfort. De aankleding is erop gericht dat mensen er prettig kunnen verblijven. “Dit komt ten goede aan de kwaliteit van leven van de patiënten en dat is uiteindelijk waar wij als Saxenburgh voor willen staan,” aldus de bestuurder.

In de derde week van september, vier maanden later dan gepland, zal het Saxenburgh Medisch Centrum in gebruik worden genomen. Inwoners van de regio zullen op enig moment uitgebreid kennis kunnen maken met dit nieuwe gebouw en een nieuwe manier van werken, maar ook met medewerkers die als vanouds met passie voor hun patiënten klaarstaan.