Dalen – Er komt een eenmalige subsidie om de omnibaan op ’t Grootveld in Dalen verder in ontwikkeling te brengen. De door de PvdA ingediende motie is ondersteund door BBC2014, VVD en CDA. Marjan Nijenbanning (PvdA): “De ligging van ’t Grootveld is uniek. Het is een prachtige unieke ontmoetingsplaats, dus laat de initiatiefnemers demarreren.”

“We willen”, aldus Nijenbanning, “mensen in beweging krijgen en een gezonde levensstijl bevorderen. Daarom willen wij dat de initiatiefnemer wordt ondersteund in het zoeken naar financiers en fondsen.” De plannen zijn al diverse jaren in voorbereiding en vergen mede veel tijd door allerlei onderzoeken.

Het PAC was tegen de plannen. “Er zullen bomen gekapt moeten worden. Het ecologisch belang wordt onderschat”, aldus Jerry Stoker. “Ik hoop dan ook, dat er veel beestjes worden gevonden, zodat deze plannen niet kunnen doorgaan.”