Coevorden – De VVD Coevorden ging dinsdagavond als enige fractie niet akkoord met de kaderbrief, de vooruitblik op 2023. Het amendement van deze partij voor verlaging van het ozb-tarief voor zowel inwoners als ondernemers, dat werd gesteund door het CDA, werd door BBC2014, PvdA en PAC afgewezen. Dat stelde de VVD zeer teleur. “De behandeling van de Kaderbrief 2023 bood wat de VVD betreft het uitstekende moment om iets terug te doen voor inwoners en ondernemers van de gemeente”, aldus de partij. Eddy Heeling van het CDA gaf aan, dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing onherroepelijk zullen stijgen en dat daarom het amendement werd gesteund.

De BBC2014 bij monde van Erik Holties stelde, dat de tariefdifferentiatie in 2019 ingevoerd (waarbij verschillen werden aangebracht tussen de tarieven voor woningen en niet-woningen) heeft gezorgd voor gelijkheid van inwoners. “Als je objectief naar de aanslagen van de ozb kijkt geeft dat een reëel beeld.”

“College zit op de centen”

Michel Blanken van de PvdA toonde zich verbaasd, dat het college zo op de centen blijft zitten. In de eerste termijn over de kaderbrief zei hij al, “dat de gemeente stikt in het geld.” Zijn oproep was dan ook om wat ruimhartiger om te gaan met het geld en dat signaal naar de inwoners te geven. Jerry Stoker van het PAC is een fervente voorstander van het voortzetten van het ingezette beleid. “Er moeten nog veel plannen op geld worden gezet, we hebben een lange weg te gaan.”

“Behoedzaam met geld omgaan”

De woorden van Stoker spraken wethouder Steven Stegen aan. “Er is inderdaad veel geld, maar dat is een tijdelijke situatie. Het blijft belangrijk om behoedzaam met financiën om te gaan. Daarom wil het college vasthouden aan de ingezette lijn. Ik wil bestrijden, dat het college niets heeft gedaan voor inwoners en ondernemers. We hebben geen leges toegepast voor evenementen, we hebben grotere terrassen toegestaan en we hebben onze steun gegeven aan allerlei landelijke steunmaatregelen.”

De VVD diende in november 2020 ook een amendement betreffende de ozb van gelijke strekking in. Dat kreeg de steun van CDA en PPC en dat betekende dat ook dit amendement het niet haalde.

De gemeenteraad koos in 2019 voor tariefdifferentiatie, waarbij verschillen werden aangebracht tussen de tarieven voor woningen en niet-woningen. De VVD was niet tegen tariefdifferentiatie, maar vond de verhoging van 7 procent te veel en wees in 2020 het voorstel om het tarief met nog eens 3,5 procent te laten stijgen van de hand. Destijds waren PAC en D66 juist voorstanders van deze verhoging. De onroerendezaakbelasting voor woningen daalde met 3 procent en de rioolheffing werd verlaagd. Daarentegen stegen de woningen in waarde en steeg de afvalstoffenheffing.