Coevorden – In MFC Ravelijn Verbindt kwamen vanavond heel wat mensen bijeen voor een informatieavond over de verhuizing van een aantal Oekraïense vluchtelingen van Ossehaar naar de Commissaris Gaarlandtlaan in Lootuinen. In groepen bespraken zij de beslissing van het college, die gisteren per brief bekend werd gemaakt. Dezelfde dag werd ook de gemeenteraad op de hoogte gesteld.

De meeste bewoners van de wijk zijn niet tegen de komst van de Oekraïners, maar wel tegen de wijze waarop de gemeente dit pas gisteren heeft gecommuniceerd en het aantal van zo’n zestig vluchtelingen in een gebouw waar nu 24 mensen wonen. Daarover gaf André Kolk, namens de gemeente projectleider vluchtelingenopvang, uitleg.

Vanaf medio oktober verhuizen de eerste Oekraïense vluchtelingen naar Lootuinen en naar vakantiepark De Wolfskuylen tussen Gees en Zwinderen.

Gepasseerd

Een aantal buurtbewoners wil reageren, maar wel zonder naamsvermelding: “Wij willen de Oekraïners graag helpen en willen allerlei activiteiten voor hen opzetten. We hadden hen al kunnen uitnodigen om kennis te maken. Het gaat ons om de wijze waarop de gemeente het wijkteam volledig heeft gepasseerd. In het wijkteamoverleg met de opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn, vertegenwoordigers van BSV Lootuinen, Cosis (de eigenaar van het pand), Domesta, de gebiedscoördinator van de gemeente, de wijkagent en een aantal inwoners is steeds gevraagd wat er met het pand zou gaan gebeuren als de bewoners verhuizen naar de nieuwbouw op de hoek van de Gouverneur Hofstedelaan/Dr. Picardtlaan. Steeds was het antwoord, dat dat niet bekend was. En gisteren plofte er opeens een brief van de gemeente op de deurmat.”

Schadelijk

“We zijn”, aldus de buurtbewoners die elkaar aanvullen, “bezig met het opbouwen van een goede onderlinge vertrouwensband. We hebben onlangs een bedrag gekregen uit de burgerbegroting voor onder andere de herinrichting van het terrein aan de Van Ewijcklaan waar eerder de Wilhelminaschool komt. En daar moeten nu parkeerplaatsen komen. Dat doet het vertrouwen binnen het wijkteam geen goed. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, is de reactie.

“Als we het onder embargo in het wijkteam hadden gehoord, dan hadden we ons beter kunnen voorbereiden op reacties onder de wijk.”

“Mensonterend”

Dat de gemeente in een gebouw, waar hun 24 personen zijn gehuisvest, nu circa 60 Oekraïners wil huisvesten vindt men bijna mensonterend. “Zij hebben geen eigen sanitaire voorzieningen, die moeten zij straks delen met anderen.” Een andere opmerking is, dat het aantal bewoners in de straat meer dan verdubbeld wordt.

“Keuze gemaakt”

Kolk heeft begrip voor het sentiment. “Maar is er is keuze gemaakt door het college in samenspraak met anderen. We moesten een afweging maken of alleen het wijkteam of iedereen in de wijk op hetzelfde moment zou worden ingelicht. Natuurlijk had het wijkteam ons kunnen helpen bij een zachte landing, maar die keuze is niet gemaakt. Wel gaan we nu een werkgroep vormen van wijkteam en gemeente. Wij gaan in het gebouw de meeste kantoren verbouwen tot woonruimtes en voorzien van ramen. Per vleugel komen er drie of vier gezinnen met gezamenlijk sanitair en een gezamenlijke keuken. Dat is in de opvang in de kerk in Sleen ook het geval en er is nooit een wanklank.” Het gebouw is eigendom van Cosis en wordt gehuurd door de gemeente; voor bouwkundige aanpassingen komt een vergoeding van het rijk.

Tot 4 maart 2024 geldt een speciale status voor Oekraïense vluchtelingen. “Nog voor de verkiezingen”, vertelt André Kolk, “neemt de demissionair minister Van der Burg een beslissing of deze status wordt verlengd.”

Welke locatie?

Naar welke locatie de Oekraïners verhuizen, wordt nog besproken. Kolk: “Er wordt een besluit genomen op basis van een aantal factoren. Dat zijn de mobiliteit, heeft iemand een auto? Waar gaan de kinderen naar school en waar is het werk van de de ouders?”

Ook wethouder Joop Slomp was aanwezig op de informatieavond. “Ik heb een handvol mensen gesproken die mordicus tegen de komst van de vluchtelingen zijn. Verder ging het veelal over praktische zaken als verkeersveiligheid, het aantal bewoners en speelvoorzieningen voor kinderen.”

Tot slot zegt de wethouder: “Het is onze bevoegdheid en verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen. Als mensen boos zijn, moeten zij zich richten tot het college.”

Informatieavond

Er komt nog een informatieavond in MFC Ravelijn Verbindt aan de Linthorst Homanlaan op woensdag 13 september van 19.00 tot 21.00 uur.

De groep Ossehaar fase C is vorige week geïnformeerd over de verhuizing van de vluchtelingen. De bewoners van de wijken Ossehaar en Klinkenvlier krijgen hierover deze maand bericht.

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen staat op www.coevorden.nl/oekraïne.