Regio – Het college van Gedeputeerde Staten verleent een eenmalige subsidie van 174.000 aan de vier Drentse voedselbankstichtingen. Het geld wordt gebruikt voor voedselhulp aan het groeiend aantal inwoners met financiële problemen. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan de motie van Provinciale Staten ‘Steun voor de Drentse Voedselbanken’.

Van dit bedrag ontvangt Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe ontvangt 66.682 euro. Het geld wordt naar rato van het aantal huishoudens per voedselbankstichting verdeeld.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Uit rondvraag onder de Drentse voedselbanken en gemeenten blijkt dat op korte termijn provinciale steun gewenst en relevant is. Door stijgende prijzen voor energie en andere primaire levensbehoeften zijn meer inwoners afhankelijk van voedselhulp. Ik vind het belangrijk dat wij vanuit de provincie steun kunnen bieden. Zoals nu lijkt zijn de kosten van voedselpakketten een half jaar lang gedekt.”

Stijging

Per 1 oktober 2022, volgens cijfers van de Drentse voedselbanken, halen wekelijks 3.632 mensen uit Drenthe een voedselpakket. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen. Tegelijkertijd maakt een terugloop in donaties het lastiger voor de voedselbanken om elke klant een geschikt voedselpakket te blijven aanbieden.

Samenwerking

Naast de eenmalige subsidie zet de provincie Drenthe zich vanuit de Sociale Agenda in om blijvend het verschil te maken. De provincie stimuleert samenwerking bij armoedebestrijding door overheden en inwonersinitiatieven. Samen met de betrokken partijen wordt verkend wat nodig en wenselijk is in de Drentse praktijk.