Hardenberg/regio – Saxenburgh Medisch Centrum stond vorig jaar uiteraard in het teken van de zorg betreffende COVID-19. Daarnaast werd het Saxenburgh Medisch Centrum in gebruik genomen. De bouw van dit nieuwe ziekenhuis in Hardenberg heeft geleid tot vernieuwing op vele vlakken, zoals de apparatuur en herijking van bijna alle zorgprocessen.

Het medisch centrum heeft het jaarverslag uitgebracht. Bestuurder Wouter van der Kam begint het jaarverslag 2020 met het uiten van zijn waardering. “De grote flexibiliteit van onze medewerkers, medische staf en vrijwilligers in het bestrijden van de coronapandemie verdient een groot compliment. Mede dankzij hun enorme inzet en de toekenning van COVID-19 continuïteitsbijdragen en meerkostenvergoedingen konden we 2020 afsluiten met een positief financieel resultaat.”

Hij beschrijft het bouwen en het binnen de coronaregels in gebruik nemen van het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum als een buitengewone prestatie. In het nieuwe ziekenhuis is rekening gehouden met een kortere behandelduur. Door nieuwe technologieën en door nog intensievere samenwerking met huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio kan steeds meer zorg buiten het ziekenhuis worden ingevuld.

Saxenburgh zet zich in voor het in samenhang met regionale spelers -met name Vitaal Vechtdal en Gezond Coevorden– verder vormgeven van preventie, zorg en welzijn om de gezondheid en de kwaliteit van zorg in de regio te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen. Deze aanpak is ook mogelijk door samenwerking met vijf ziekenhuizen in de omgeving. Eind 2019 is daartoe de Stichting Gezond Coevorden opgericht.