Coevorden – De PvdA diende dinsdagavond tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering een motie in. De inhoud was om het college op te dragen een klemmend beroep te doen aan de Nederlandse regering om kinderen van de Griekse eilanden op te vangen. De motie werd mede ondertekend door CDA, PAC, D66 en werd vervolgens ondersteund door BBC2014 en PPC.

“Op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos”, zo staat in de motie, “leven vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden, waar het coronavirus op de loer ligt. Op de eilanden (buiten de vluchtelingenkampen) is al corona vastgesteld. Het lijkt een kwestie van tijd voor het coronavirus de Griekse vluchtelingenkampen bereikt. Griekenland heeft een noodkreet gedaan aan EU-lidstaten om kwetsbare kinderen op te vangen. Inmiddels zijn er negen landen in Europa, die kinderen willen opvangen terwijl Nederland dat nog steeds niet wil.”

In Nederland is er een ‘Coalition of the Willing’ van 37 gemeenten, die bereid zijn kinderen zonder familie op te vangen. Daartoe behoort ook Coevorden. Verder hebben kerken een brief verstuurd om als Nederland ook mee te doen.

Naast de opdracht aan het college wordt de mening van de gemeente bekrachtigd door een brief te sturen aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol met een afschrift naar de staatssecretaris, de VNG, provincie Drenthe en de Drentse gemeenten. Ook de VVD wenst, dat er snel iets wordt gedaan aan deze erbarmelijke omstandigheden. Margriet Fissering: “Wij dringen al jaren aan op verbeteringen. Nederland heeft veel vluchtelingen opgenomen. Recent droeg Nederland nog bij met forse bedragen. Dus wegkijken doet Nederland zeker niet.” Zij ziet er meer in om het kabinet op te roepen dit in EU-verband op te lossen. Daarom steunde de VVD de motie niet.

Twee voor twaalf

#SOSMoria zond zojuist om twee voor twaalf een laatste noodsignaal uit om in ieder geval vijfhonderd kinderen te redden. Dat kon op allerlei manieren. Gilbert Mulder van de PvdA en burgemeester Bert Bouwmeester waren live om de aandacht hierop te vestigen.

#SOSMoria is een initiatief van gynaecologe Sanne van der Kooij en huisarts Steven van de Vijver. Naast hun reguliere werk als artsen in Nederland werkten Steven en Sanne als arts in kamp Moria op Lesbos.