Coevorden – Burgemeester Renze Bergsma stond bij het begin van de raadsvergadering van vanavond stil bij de oorlog in Oekraïne. “Het is onmenselijk wat daar gebeurt. De mensen daar moeten kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke steun. Goed, dat dit unaniem door de raad gedeeld wordt.”

De vlag als steunbetuiging aan Oekraïne is inmiddels aangebracht op het gemeentehuis.

Opvang vluchtelingen

De gezamenlijke partijen in de gemeenteraad van Coevorden dienden, zoals reeds aangekondigd, een motie in over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De raad drong er bij het college op aan om uit humanitaire overwegingen ruimhartig te zijn in de opvang van vluchtelingen uit het land. Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke opvang van deze mensen in nood en alvast voorbereidingen te treffen zoals snel gehandeld kan worden als de noodzaak daar is. Ook werd gevraagd in beeld te brengen of de gemeente op een andere manier noodzakelijke steun kan verlenen.