Dalerpeel – IJsvereniging Nooitgedacht Dalerpeel houdt donderdag 3 maart een algemene ledenvergadering. De vergadering in het clubgebouw begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan de gebruikelijke punten als de verslagen en er is een bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Jeannette Hilbink, Bert Kleine en Johan Scholte.