Coevorden – D66 en PAC ergeren zich aan alle affiches, die her en der worden geplakt. Daarom dienden deze partijen dinsdagavond tijdens de begrotingsraad een motie in over het wildplakken.

“Het gaat al lang niet meer om een incidentele poster”, aldus Lars Hoedemaker van D66. “Glas- en vuilnisbakken, schakelkasten en elektriciteitshuisjes, bruggen en viaducten met aanplakbiljetten van mondkapjes, commerciële coronatesten en een thuisbezorgservice.”

Ongewenst

De partijen vinden dat een ongewenste ontwikkeling: “Het is niet voor niets illegaal, de gemeente draait op voor de schoonmaakkosten, het levert zwerfvuil op en het ontsiert het straatbeeld”, dat zijn enkele overwegingen voor het indienen van de motie.

Commercieel aanbieden

“Maar”, zo vinden D66 en PAC, “tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten. Het duidt wellicht op een behoefte, een mogelijk tekort aan legale advertentieruimte. Tegelijkertijd ligt daar een aantrekkelijk model voor de gemeente om nieuwe inkomsten te genereren.” Zij willen, dat de gemeente handhaaft en daarnaast onderzoekt of er behoefte is aan meer legale advertentieruimte en, zo ja, die te creëren en die commercieel aanbieden.

De andere partijen stemden tegen de motie. Joop Slomp van de PvdA drukte het als volgt uit: “Er zijn wel grotere plannen waar we op moeten handhaven.”

Foto: voorbeelden als deze zijn D66 en PAC een doorn in het oog.