Coevorden – Ter nagedachtenis van de op 10 mei 1940 gesneuvelde Bernardus Drenth (20) en Jitse Veenstra (21) uit De Wilp was er vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst bij het monument bij de Bentheimerbrug. Zij sneuvelden bij deze brug toen die werd opgeblazen.

Twee jaar kon de herdenking niet worden gehouden. Vorig jaar vond de herdenking plaats bij het monument aan de Nieuwe Dijk 2A (brug Goselink). Vanwege de bouw van appartementen aan de Bentheimerstraat was het monument tijdelijk verwijderd. Dat is nu weer geplaatst bij de Bentheimerbrug. Ditmaal was mevrouw Marietje Keizer-Goselink, dochter van brugwachter Goselink, afwezig gezien haar hoge leeftijd. Alle voorgaande jaren van herdenken was zij erbij. Sipke Beetstra was ook altijd aanwezig tot zijn overlijden op honderdjarige leeftijd in november 2019.

Na het welkomstwoord van Jerry Stoker, voorzitter van de Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden, sprak burgemeester Renze Bergsma. “Dit monument doet ons denken aan deze jonge mannen, die gestreden hebben voor onze vrijheid. Ook herinnert het aan de bevrijding van Coevorden op 5 en 6 april. Het is belangrijk, dat we blijven herdenken. Vrijheid is nooit een vanzelfsprekendheid. Vrijheid betekent, dat er geen geweld is, geen onderdrukking en dat je eigen keuzes kunt maken. In de wereld zijn honderd miljoen mensen op de vlucht, zij kennen geen vrijheid. Onze gedachten gaan daarbij uit naar onder andere Oekraïne. We kunnen niet wegkijken. De gemeente Coevorden en de inwoners hebben zich ook opengesteld voor hulp in het azc in Aalden en de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Coevorden, Gees en Sleen en bij particulieren”, aldus Bergsma. “Dat alles doet ons beseffen hoe kwetsbaar vrijheid is.”

Daarna legde Bergsma namens de gemeente samen met Justin van de Mijndert van der Thijnenschool een krans bij het monument. Trijntje Kruk legde bloemen namens de Historische Vereniging en ook legden leerlingen van de Mijndert van der Thijnenschool een krans, gevolgd door een gedicht van leerlingen van De Nieuwe Veste. Jan Benjamins blies het Signaal Taptoe, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Tot slot bedankte Stoker alle aanwezigen, met name de leerlingen voor de adoptie van het monument.

In 2019 werd een monument bij de Lutterhoofdwijk onthuld, dat is voorzien van een origineel element van de tankversperring. Op de avond van 9 mei 1940 werden betonringen met hulp van enkele omwonenden op de weg geplaatst als wegversperring.