Coevorden – DP6 Architectuurstudio uit Delft gaat de nieuwbouw van De Nieuwe Veste op Holwert-Midden ontwerpen. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het huidige schoolgebouw aan de Van Heeckerenlaan.

Communicatiemedewerker Rhody Matthijs van De Nieuwe Veste fungeerde als ‘spreekstalmeester’ en kondigde de sprekers bestuurder Wiko Veenvliet, wethouder Jeroen Huizing en locatiedirecteur Wim Sulimma aan. Bovenal was er aandacht voor het gekozen architectenbureau, dat werd vertegenwoordigd door directeur/architect Richelle de Jong en architect/stedenbouwkundige Rosanne van Yperen.

Veenvliet sprak over heden en toekomst. “We willen een goede school zijn voor alle kinderen, nu en in de toekomst.” Hij toonde zich blij verrast over de eerste schetsen.

Huizing dook even in de geschiedenis. “Aan het begin van de twintigste eeuw kwam het spoor en dat sneed een stukje van de vestingstructuur af.” De bedoeling is om die nu zoveel mogelijk weer te herstellen. De nieuwbouw komt namelijk in één van de vestingpunten bij een voormalig bastion. “De raad”, aldus Huizing, “heeft geld beschikbaar gesteld voor de grondverwerving en daar zijn we nu mee bezig.”

Sulimma vertelde op gedragen toon over de missie van de school. “Er komt een nieuwe inspirerende omgeving voor de leerlingen en de leerkrachten. De school is meer dan een organisatie die kennis overdraagt. Dat gaat hand in hand met de persoonlijke groei van leerlingen. Het moet een fijne plek zijn waar je je thuis voelt en waar je gezien wordt. Ik zie dat als onze maatschappelijke opdracht. Dit wordt een parel in onze samenleving.”

Schets

DP6 maakte een eerste schets, mede op basis van historische elementen in Coevorden. “Wij zien de zichtlijnen van Coevorden”, vertelt Richelle de Jong, “als symbool voor de school. Aan de stationskant komt de ingang in de vorm van een poort. De school heeft ook een parkkant aan de achterzijde. Door middel van bomen wordt de vestingstructuur teruggebracht. In het metselwerk in een nieuwe techniek worden mooie patronen aangebracht. Het wordt bovendien een energieneutraal gebouw met zonnepanelen en mogelijk een groen dak.”

“Slechts een indruk”

Ook Shyam Khandekar was aanwezig. In opdracht van de gemeente presenteerde de stedenbouwkundige rond de eeuwwisseling het wensbeeld voor Coevorden, dat rond 2011 nog is aangepast. Al die tijd is hij betrokken bij de plannen rond het centrum, dus ook bij De Nieuwe Veste. Na de presentatie benadrukte hij, dat de getoonde schets slechts een indruk geeft. “Er kan nog veel veranderen”, zo liet hij weten.

Veenvliet liet weten, dat er een bouwteam is samengesteld. Dat bestaat uit de Lindhorst huisvestingadviseurs uit Hoogeveen, ingenieursbureau Huisman & Van Muijen uit ‘s-Hertogenbosch en BoschSlabbers Landschapsarchitecten uit onder meer Den Haag. Spin in het web is Annick Roelofs van De Nieuwe Veste. Dit gezelschap wordt nog aangevuld en later wordt een aannemer geselecteerd. Het streven is om de school met ingang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik te nemen.

Heroverwegen?

Desgevraagd vertelt Wiko Veenvliet dat de school straks zo’n 9.000 vierkante meter vloeroppervlak telt. De school maakte tot voor kort gebruik van het Cultuurhuis in Hof van Coevorden, maar de huur is opgezegd. Het voorstel om 500 m2 voor culturele activiteiten toe te voegen aan het nieuwe schoolgebouw toe te voegen is afgeketst door de raad. De Nieuwe Veste kan na realisering van de nieuwbouw weer gebruikmaken van het Cultuurhuis. “We kijken”, aldus Veenvliet, “of de benodigde ruimte in te passen is in de nieuwbouw. Wellicht kan dat leiden tot een heroverweging van de genomen beslissing.”

Hoofdfoto: Richelle de Jong presenteert de eerste schets.