Coevorden – De Rekenkamercommissie onderzoekt het minimabeleid van de gemeente Coevorden. De gemeente wil mensen met de laagste inkomens beschermen. Hiervoor zijn regels en afspraken, die het minimabeleid vormen.

Met het onderzoek wil de Rekenkamercommissie de raad laten zien hoe dit beleid werkt. Ook wil de commissie laten zien hoe het beleid inspeelt de sterk stijgende prijzen van bijvoorbeeld energie en boodschappen. Dit maakt het onderwerp actueel.

De belangrijkste vraag van het onderzoek is of het minimabeleid van de gemeente Coevorden efficiënt en effectief is. In de uitvoering van dit onderzoek staat de inwoner centraal. Dit doet de Rekenkamercommissie door interviews af te nemen met inwoners uit de gemeente.

Onderzoeksbureau CAB uit Groningen voert het onderzoek uit. Medewerkers zoeken contact met inwoners die onder het minimabeleid vallen en inwoners die geen gebruikmaken van het minimabeleid, maar wel een laag inkomen hebben.

Wie als inwoner van de gemeente wat wil melden over het minimabeleid kan contact opnemen met onderzoeker Jan Dirk Gardenier, 0652325952 of gardenier@cabgroningen.nl.