Coevorden – Inwoners van de gemeente Coevorden kunnen aangeven wat ze belangrijke eigenschappen vinden voor een nieuwe burgemeester. Op www.coevorden.nl/nieuweburgemeester staat een vragenlijst. Op de website staat ook meer informatie over de procedure.

Profielschets

Burgemeester Bert Bouwmeester gaf vorige maand aan per 1 oktober te stoppen, na bijna drie termijnen te hebben volgemaakt. Hij ziet af van een vierde termijn. Omdat de procedure voor het zoeken van een opvolger enige tijd in beslag neemt, is dat meteen in gang gezet. De eerste stap is dat er een profielschets komt. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die de nieuwe burgemeester moet hebben? Hierover mogen inwoners meedenken.

Welke karaktereigenschappen zijn van belang? Ook is er de vraag of hij of zij ervaring moet hebben als burgemeester of juist in het bedrijfsleven. En moet de burgemeester zich vooral bezighouden met de gemeente Coevorden of is het belangrijk dat hij/zij zich richt op de regio, Den Haag of zelfs internationaal?

Vertrouwenscommissie

Inmiddels is er al een vertrouwenscommissie. Die bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad, aangevuld met een wethouder, die de rol van adviseur heeft. Ook de griffier en gemeentesecretaris maken deel uit van deze commissie. Deze commissie maakt een profielschets in samenwerking met de gemeenteraad en de hulp van inwoners. Het profiel wordt vastgesteld door de gemeenteraad in aanwezigheid van mevrouw Jetta Klijnsma, de commissaris van de Koning. Op haar advies stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de vacature open.

Sollicitatie en benoeming

Wie wil solliciteren schrijft een brief aan Zijne Majesteit de Koning en stuurt die naar mevrouw Klijnsma. Zij selecteert benoembare kandidaten en bespreekt dit met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken. Daarna komt er een aanbeveling van de twee beste kandidaten, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De kandidaat die bovenaan staat, moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Via de commissaris van de Koning gaat deze aanbeveling naar de minister. Ook die voert nog een gesprek. Na een screening draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Die benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

Lees ook:

Bouwmeester vertrekt als burgemeester