In deze periode worden de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2022 bezorgd bij de inwoners. Op de aanslag staat hoeveel aan onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet worden betaald. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent en of het belastingobject een woning of een niet-woning (zoals een bedrijfspand) is.

Wie een aanslag ontvangt met de datum 31 januari 2022, dan wordt het bedrag automatisch in tien termijnen geïnd en wel van februari tot en met november. Wie geen automatische incasso heeft of wil, kan in twee termijnen betalen. De vervaltermijnen staan op het aanslagbiljet.

Degenen die nog geen automatische incasso hebben, maar in tien termijn willen betalen, kunnen een automatische incasso afgeven, schriftelijk of via www.coevorden.nl/automatische-incasso. U kunt ook gebruikmaken van de bij de aanslag meegezonden machtigingskaart.

Kwijtschelding

Wie in 2021 kwijtschelding heeft gehad, komt mogelijk in 2022 automatisch voor kwijtschelding in aanmerking. U ontvangt dan, eveneens eind januari, een brief van de gemeente. Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding aangevraagd of komt u niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding, dan kunt u kwijtschelding aanvragen als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 hebt ontvangen. Een aanvragen indienen kan digitaal via www.coevorden.nl/kwijtschelding. Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Vraag dan het papieren formulier kwijtschelding aan, dan krijgt u het formulier per post.

Voor hulp bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier kan een afspraak worden gemaakt met de invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Dat kan door te bellen (085-2735256) of te mailen: info@mwcoevorden.nl. Het bezoekadres is Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden.

Kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelastingen kan worden geregeld via het regelt u rechtstreeks met het GBLT (gemeente- en waterschapsbelastingen). Informatie staat op www.gblt.nl.

Het kan voorkomen dat u geen aanslag-/beschikkingsbiljet ontvangt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen staat op de achterzijde van het aanslagbiljet en op www.coevorden.nl/belastingen, www.coevorden.nl/woz-loket en www.wozwaardeloket.nl.

Zie ook:

Nieuwe tarieven belastingen vastgesteld