Coevorden – De nieuwe belastingverordeningen voor 2022 zijn vanavond door de gemeenteraad aangenomen tijdens de begrotingsvergadering.

Het tarief voor de toeristenbelasting is al eerder door de raad vastgesteld op 1,35 per persoon per overnachting. Dit tarief geldt voor de belastingjaren 2022 tot en met 2024.

De andere tarieven worden verhoogd met het 1,4 procent met uitzondering van de onroerendezaakbelastingen (-7.5 procent voor woningen en + 4,25 procent voor niet-woningen) en de afvalstoffenheffing (-3,5 procent). Om een gelijke opbrengst van de ozb te hebben met de stijgende woz-waarde gaan deze tarieven omlaag.

Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is dat deze 100 procent kostendekkend is en kan met 3,5 procent dalen. Ook de rioolheffing moet 100 procent kostendekkend zijn en stijgt met 1,4 procent.

Amendement VVD afgewezen

De VVD diende een amendement in wat betreft het ozb-tarief voor niet-woningen. Dat werd alleen gesteund door het CDA en werd derhalve afgewezen.

De gemeenteraad heeft eerder in meerderheid besloten tot verdere differentiatie van de tarieven van ozb voor woningen en niet-woningen. Vorige week liet Bernette Sieben al namens de VVD weten: “Wij vinden dat ondernemers onevenredig worden belast. De gemeente staat een aantrekkelijk ondernemersklimaat voor. De eigenaren en gebruikers van niet-woningen hebben of krijgen nog last van de coronapandemie. Daarom willen wij de huidige tarieven handhaven.” Donderdagavond vroeg Sieben zich af waarom de gemeente wel de inwoners tegemoet komt, maar niet de ondernemers inclusief agrariërs.

Het CDA gaf bij monde bij Ruud Wilting steun aan het amendement. “Nu de woningtarieven worden bijgesteld, is het voor ons zeer acceptabel om de tarieven op het niveau voor 2020 te handhaven. Voor niet-woningen gaat het dubbelop gezien de trendmatige verhoging van 1,4 procent.”

Lars Hoedemaker van D66 wees op de eerder genomen beslissing. Gilbert Mulder van de PvdA liet weten “Wij hebben als raad een besluit genomen over tariefdifferentiatie en zien geen reden om dit amendement te steunen”. Irene Driehuis van het PAC wees eveneens op het feit, dat de gemeenteraad in meerderheid besloten heeft tot tariefdifferentiatie. “Het college voert dit nu gewoon uit.”