Gees – De gemeente Coevorden verkoopt de locatie van de voormalige Klimopschool in Gees aan het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Gees (CPO Gees). Het collectief gaat op de locatie samen woningen bouwen.

Een eerdere bekendmaking van het voornemen tot verkoop heeft geen tegenkandidaten opgeleverd. De gemeente ziet CPO Gees nu als enige kandidaat en gaat de verkoop verder met deze groep invullen.

Beeldkwaliteitsplan

In een eerder stadium is voor de locatie al een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is samen met een aangepast bestemmingsplan leidend voor verdere planvorming. Het beeldkwaliteitsplan opteert voor de bouw van enkele schuurwoningen (vrijstaand of twee-onder-een-kap). CPO Gees kan nu verder met het uitwerken van haar plannen, het daadwerkelijk aankopen van de locatie en het in een later stadium aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wethouder Steven Stegen: “De gemeente is blij met de verkoop aan een groep inwoners die binding heeft met het dorp Gees. We moedigen initiatieven van inwoners aan. Vooral als die de leefbaarheid van een dorp versterken. En het initiatief moet de kwaliteit van de omgeving verbeteren. In het geval van Gees combineren we dat met een goede invulling van een vrijgekomen locatie in het dorp.”

Zie ook:

Intentieverklaring college voor woningbouw Klimop Gees