Coevorden – De roekenkolonies in de gemeente geven al jaren in meer of mindere mate overlast. Daarom heeft de gemeente een roekenbeschermingsplan opgesteld met daarin drie scenario’s. De brief van het college staat op de agenda van de commissievergadering op dinsdag 11 mei.

“Er zijn nu veertien locaties met roekenpopulaties waarvan er acht overlast geven. In 2010 werden ruim 2600 nesten geteld. De afgelopen jaren schommelt dit aantal rond de 2300 en lijkt de populatie vrij stabiel. De roek is een beschermde vogel. Het is verboden de roek opzettelijk te doden, verjagen of verstoren. Onder voorwaarden kan de provincie ontheffing verlenen voor het verjagen of verstoren van een roekenkolonie”, zo schrijft het college.

Bij verplaatsing van roekenkolonies is er geen garantie dat roekenkolonies daar geen overlast geven, sterker nog: de overlast kan juist worden vergroot.

Voorkeur college

Het eerste scenario, de voorkeur van het college, is het niet verjagen van roekenkolonies en de overlast blijven monitoren. Wel gaat de gemeente bij overlast van takken en mest extra veegrondes doen.

De vijf grootste kolonies bevinden zich relatief ver van woonhuizen. Hoewel er voor de roek geschikte locaties zijn in het buitengebied is er op elke locatie in meer of mindere mate kans op overlast. Actief verjagen is een intensieve en kostbare maatregel. Bovendien hebben de roeken de neiging om na enkele jaren terug te keren naar hun oude locatie.

In het tweede scenario heeft het verplaatsen van kleine kolonies de meeste kans op succes, maar mogelijkerwijs wordt het probleem vergroot. In het derde scenario is het uitgangspunt om bij roekenkolonies die boven fiets- en wandelpaden voorkomen maatregelen te nemen tegen overlast van takken/takjes en mest. Er zou een overkapping kunnen worden gemaakt.

Het complete Roekenbeschermingsplan is HIER te lezen.