Gees – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden ondersteunt op basis van de Woonvisie ‘Bouwen aan de toekomst’ wooninitiatieven van inwoners. Hiermee wordt de leefbaarheid in de dorpen ondersteund en wordt ervoor gezorgd dat huidige inwoners de binding met onze gemeente houden.

De Vereniging CPO Gees is zo’n wooninitiatief. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Meer informatie hierover staat op deze pagina.

De initiatiefnemers willen woningen bouwen op de locatie van de voormalige Klimopschool aan de wethouder H. Euvingstraat. Het college heeft besloten om een intentieverklaring af te geven waarin zij aangeeft mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek voor het plan. De Vereniging CPO Gees kan met deze verklaring een subsidie aanvragen bij de provincie Drenthe.

Het college wil de locatie beschikbaar houden voor de Vereniging CPO Gees of een andere gegadigde en de locatie vervolgens onder voorwaarden te koop aan te bieden. Ten eerste wil de gemeente de locatie alleen verkopen aan een collectief van particuliere kopers die samen één rechtspersoon vormen, bijvoorbeeld een vereniging. Bij voorkeur hebben deze particulieren al een binding met Gees of met de gemeente. Ten tweede moet het plan de leefbaarheid van Gees ten goede komen. Tenslotte moeten de beoogde kopers kunnen aantonen op het moment van verkoop hun financiering geregeld te hebben.

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang samen om de locatie van de voormalige basisschool De Klimop aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Uitnodiging

Het college nodigt eventueel andere belangstellende collectieven uit zich uiterlijk 28 augustus 2022 te melden via wonen@coevorden.nl. Aansluiten bij de Vereniging CPO Gees kan ook.

Zie ook:

Voortgang in plannen locatie Klimopschool in Gees