Coevorden – Eddy Veenstra, directeur van Rendo, zei het al tijdens een eerder gehouden webinar ‘Duurzaam verwarmen’ in Coevorden en hij herhaalde dat vanochtend tijdens een bijeenkomst in het teken van 70 jaar aardgas in Coevorden: “Coevorden was in 1951 de eerste gemeente in Nederland, die overstapte op aardgas. Waarom zou Coevorden niet de eerste zijn om over te stappen op duurzaam gas?”

Het is vandaag precies zeventig jaar geleden dat Coevorden als eerste gemeente in Nederland aardgas kreeg. Dat was aanleiding voor de gemeente Coevorden, NAM, Rendo en de provincie Drenthe om een debat te houden op de Markt.

De energietransitie staat volop in de belangstelling net als zeventig jaar geleden. De vraagstukken zijn echter wel enorm veranderd. Dat was het onderwerp tijdens het debat onder leiding van Andries Ophof. Naast de gemeente, NAM, Rendo en de provincie waren aanwezig Theo Thijssen, ooit directeur van de gasfabriek, burgemeester Bert Bouwmeester, Roy Derks van Jongerenraad Coevorden, Annelies Lely van Jong RES en oud-werknemers van de gasfabriek.

Vanuit de lokale politiek was er alleen belangstelling vanuit de VVD, BBC2014 en PAC.

Jo Thijssen produceerde ruim zeventig jaar geleden gas uit kolen. Hij zag kansen voor aardgas en wendde zich tot de NAM en de gemenete Coevorden. Het leidde ertoe, dat er diverse aanpassingen moesten komen, bijvoorbeeld aan gasfornuizen en het gas moest ontwaterd en ontzwaveld worden. Burgemeester Feith draaide op 4 september 1951 de gaskraan open en werd Coevorden als eerste gemeente in Nederland voorzien van aardgas. Nu moeten we van de fossiele brandstoffen af en draait het om groen gas en waterstof.

Geld en regie nodig

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra vindt, dat er veel geld moet vrijkomen voor de energietransitie. “We hebben daarbij last van de kabinetsformatie terwijl het geld tegen de plinten klotst. Er is 50 miljoen beschikbaar. Voor ons is dat een enorm bedrag, maar het is in het licht van de energietransitie een schijntje.” Eddy Veenstra, directeur van Rendo, sloot daarbij aan: “Er is regie en geld nodig en dat vraagt om tempo van de overheid.” Hij stelde, dat iedereen zich wel realiseert dat van de fossiele brandstoffen moet worden afgestapt en hij voegde eraan toe, dat in Coevorden al volop groen gas wordt geproduceerd. Wethouder Jeroen Huizing noemde daarbij het bedrijf Intergas, dat ketels op waterstof produceert. Huizing richtte zich ook tot de huishoudens. “De omslag in huis moet zo gemakkelijk mogelijk verlopen. Dan is de weerstand weg”, zo meent hij.

Ook directeur Johan Atema van de NAM sloot zich daarbij aan: “Vijf jaar geleden waren mensen nog niet overtuigd, maar door alle veranderingen zijn mensen dat nu zeker wel.” Momenteel bestaat van al het gas 10 procent uit groen gas. Het streven is 100 procent in 2030

Andries Ophof snelde daarop naar Jurgen Elshof in het publiek. Elshof is regiomanager van VNO-NCW MKB Noord-Drenthe. Die reageerde: “Er is veel drang bij bedrijven om over te stappen, maar de netwerkcapaciteit is een probleem. De ondernemers willen heus wel.”

Jongeren ondervertegenwoordigd

Annelies Lely van Jong RES (RES staat voor Regionale Energietransitie) hield een duidelijk verhaal over de inbreng van de jongeren. “We vinden, dat jongeren zwaar ondervertegenwoordigd zijn bij de discussies.” Daarbij bracht zij naar voren, dat Drenthe wel de enige provincie is waarbij jongeren aan de energietafel zijn toegelaten. “Helaas worden jongeren vaak niet gezien als maatschappelijke partij. De trajecten die worden gevolgd, zijn vaak traditioneel. We moeten niet alleen aan de nabije toekomst denken, maar ook aan de periode erna. We leven in een vergrijsde omgeving, waarin onze stem niet altijd op waarde wordt geschat. Het jaar 20250 klinkt voor velen ver weg en er wordt wel gezegd ‘Het zat mijn tijd wel duren’. Dat geldt voor de jongeren echter niet.” Bovendien vindt zij, dat steeds wordt gepraat over de overheid. “Maar er zijn heel veel lokale organisaties met daadkracht, kennis en ondernemingsdrang.” Thieno Nijenbanning van BBC2014 reageerde hierop: “De jongeren zijn opgegroeid met middelen, die de senioren destijds niet hadden.”

Na het debat werd nog even nagepraat. Theo Thijssen ging met een groepje oud-medewerkers nog even koffiedrinken “om oude koeien uit de sloot te halen”.