Coevorden – Willem Vossebeld uit Coevorden en Jan Uineken uit Dalen gingen maandagochtend naar het gemeentehuis. Deze boeren namens een groep verontruste boeren in Drenthe wilden weten waarom de gemeente zich niet heeft uitgesproken tegen het stikstofbeleid. Een dag later al werden zij op hun wenken bediend toen een motie werd aangenomen in grote meerderheid werd aangenomen door de raad (zie de link onderaan dit artikel).

Habitatrichtlijnen

Maandag maakten de mannen een afspraak met wethouder Jeroen Huizing. Die afspraak vond vanmiddag plaats en er werd in een prettig gesprek ingegaan op het stikstofbeleid en de gevolgen ervan. “De Europese klimaatdoelen”, aldus Vossebeld, “zijn in Nederland al lang behaald.” Hij hekelde de habitatrichtlijnen. “Een plant die thuishoort op de veengrond, moet je natuurlijk niet op de Veluwe plaatsen. Dat is net zoiets als een olifant in Steenwijksmoer laten lopen. Dat werkt niet.” Hij ergert zich ook aan de uitspraak, dat Nederland de kwestie dertig jaar voor zich uit zou hebben geschoven. “De boeren hebben in die tijd al gezorgd voor 67 procent reductie van de stikstof.”

Einde verhaal

Uineken vulde aan, dat de opname van stikstof in bieten en mais totaal niet wordt meegerekend. Hijzelf heeft een melkveebedrijf in de buurt van ’t Grootveld in Dalen. “Ik heb het aantal koeien al bijna gehalveerd. Door alle maatregelen wordt de kringloop verstoord. Ook de biologische landbouw zal de gevolgen ondervinden door een mesttekort. Ik moet nog eens zorgen voor een reductie van 47 procent, dat betekent het einde van mijn bedrijf. Op mijn land is een stuk veengrond, dat zorgt sowieso voor uitstoot. Momenteel wil ik aanpassingen doen aan de schuur. De vergunning is er, maar de subsidie voor zonnepanelen is on hold gezet. Lukt realisering niet voor augustus, dan is het einde verhaal.”

Voldoen aan motie

Jeroen Huizing stelde, dat iedereen elkaar de ruimte moet geven om te kunnen werken. Hij refereerde daarbij aan de duidelijke opdracht, die via de motie aan het college is verstrekt. Vossebeld en Uineken zijn blij met de motie. “Het is een kraakheldere tekst”, aldus Uineken, “en het klopt helemaal.” Huizing zei, dat er nog wel winst valt te behalen op ammoniak. Hij wees daarnaast op het natuurlijk verloop binnen de agrarische sector, die het eerst aan bod komt.

Landbouwgrond

Vossebeld is van mening, dat de grond aan de landbouw moet worden gelaten. “Wordt het bij verkoop bestempeld als natuurgebied, dan verplaats je het probleem. Eerder hadden we hier geen problemen met natuurgebieden, maar nu is De Witten (bij Dalerpeel) tot natuurgebied verklaard.”

Melk uitdelen

Aanstaande zaterdag, zo liet Vossebeld aan het einde van het gesprek nog even weten, “delen we gratis melk uit op de TT in Assen. We hebben voormalige motorcoureur Wil Hartog bereid gevonden dat voor ons te doen.

Zie ook het artikel over de motie:

“Als dit stikstofbeleid werkelijkheid wordt, raakt het alle sectoren”