Coevorden/Oosterhesselen/regio – De Nieuwe Veste, het Esdal College en RSG Ter Apel spreken de intentie uit om te komen tot een besturenfusie. Aanstaande vrijdagmiddag tekenen vertegenwoordigers van de scholen voor voortgezet onderwijs een intentieverklaring om per 1 januari 2024 te komen tot een besturenfusie.

“De scholieren van het voortgezet onderwijs in deze regio verdienen kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij wat zij willen en kunnen. We willen onderwijs bieden waar leerlingen wat te kiezen hebben en dat hen goed voorbereidt op het vervolgonderwijs”, zo is het uitgangspunt.

Leerlingendaling

Het leerlingenaantal in de regio is de afgelopen vijf jaar met zo’n 19 procent afgenomen en de verwachting is dat dit aantal in de komende jaren nog verder zal afnemen. Dat maakt het voor individuele scholen moeilijk het aanbod overeind en de kwaliteit van onderwijs hoog te houden.

Uitdagingen

“Daarbij hebben we als scholen nog meer uitdagingen. Zo willen we er, ondanks het landelijke lerarentekort, voor zorgen dat we goed personeel kunnen aantrekken én behouden. Ook willen we scholen blijven die algemeen toegankelijk zijn, gelijke kansen bieden en inclusief onderwijs bieden voor alle leerlingen in onze regio. Het is duidelijk dat scholen dit niet alleen kunnen en er meer samenwerking nodig is. Samenwerking die het mogelijk maakt dat scholen, ieder voor hun eigen voedingsgebied, onderwijs kunnen blijven bieden dat past bij de lokale context van die school. De fusie geeft ons de mogelijkheid om bestuurlijk de krachten te bundelen.”

Door de fusie wordt gezorgd voor een kwalitatief sterk stafbureau dat de uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van ICT, financiën, communicatie en HR aankan. De organisatie wil een goede werkgever te zijn die personeel duurzaam aan zich kan binden en wil financieel minder kwetsbaar zijn. “We willen expertise delen om zo effectiever te werken en vooral alle voorwaarden bieden die nodig zijn voor het primaire doel: goed onderwijs verzorgen. Elke school blijft verantwoordelijk voor het eigen onderwijs, maar wordt ondersteund door één sterke organisatie.