Dalerpeel – Bij IJsvereniging Nooitgedacht in Dalerpeel is afgelopen woensdag een nieuwe bron geslagen om het grondwater voor de ijsbaan op te pompen. De gemeente Coevorden droeg hieraan bij met een subsidie.

De ijsvereniging bestaat al sinds 1933. De huidige ijsbaan werd in 1973 gerealiseerd. Het water werd opgepompt vanuit een oude bron, die eigenlijk gebruikt werd voor de peiling van het grondwaterpeil. Tot voor kort werd de ijsbaan gevuld met water uit wijken.

Nu kan het water vanuit een diepte van zo’n 45 meter worden opgepompt. En niet alleen is dat goed voor de ijsbaan. Er is namelijk nog een andere reden voor een natte ondergrond. In samenwerking met natuur- en milieuvereniging Stroomdal is ooit besloten dat er het gehele jaar water op de ijsbaan blijft staan voor de vele kikkers en salamanders die hier hun kweekvijver hebben. Ook komen er diverse plantensoorten voor, die elders niet meer te zien zijn.

Bron: Klaas Veldhuis.