De provincie Drenthe wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om deze positie te behouden, stelt de provincie Drenthe vanuit de Investeringsagenda PLUS 4 miljoen euro beschikbaar voor fietsen: 1 miljoen euro voor 2021 en 3 miljoen voor 2022.Met dit geld kunnen verbeteringen worden aangebracht in het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe.

Verbetering

De subsidieregeling is vooral bedoeld voor verbetering van de kwaliteit van de huidige fietspaden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verbreden of verharden van een aantal recreatieve fietspaden, zodat deze ook beter geschikt zijn voor e-bikes, speed pedelecs en bredere fietsen als rolstoelfietsen en bakfietsen.

Daarnaast staat de regeling ook open voor enkele nieuwe fietsverbindingen waar het gaat om ontbrekende schakels in het netwerk. De regeling is niet bedoeld voor uitbreiding van het huidige netwerk.

De 1 miljoen euro voor 2021 wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling, waarbij de provincie 50 procent van de (investerings)kosten cofinanciert.

Gedeputeerde Henk Brink verwacht dat er voldoende belangstelling is voor de subsidieregeling. “Op basis van onze ervaringen uit de vorige subsidieregeling voor kwaliteitsverbetering van fietspaden en de onlangs gehouden inventarisatie onder gemeenten, terreinbeherende organisaties en het Recreatieschap Drenthe zijn er genoeg punten om mee aan de slag te gaan.”

De subsidie kan worden aangevraagd door alle Drentse gemeenten en organisaties die recreatieve fietspaden bezitten zoals Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten en Stichting Het Drentsche Landschap. De werkzaamheden dienen uiterlijk in 2023 te worden afgerond.