Coevorden – De gemeenteraad behandelt momenteel de kaderbrief. Daarin staan de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het begrotingsjaar 2021 en het meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2024.

Onderwijs, wonen, herstructureringsfonds

Onderwerpen, die met name aan bod komen zijn onderwijs, de woonvisie en het herstructureringsfonds. Er zijn veertien moties ingediend, die onder meer over deze onderwerpen gaan. Afhankelijk van de beraadslagingen wordt het straks duidelijk welke moties worden gehandhaafd en welke beslissingen daarover worden genomen.

Bijzonder signaal in toerisme

Ook over toerisme wordt gesproken, dat is een belangrijke pijler in de regionale economie. Lidy Klein Gunnewiek van het CDA gaf aan, dat er nu een bijzonder signaal wordt afgegeven. “In maart werd alle steun aan de sector beloofd, die door de coronacrisis helemaal op slot kwam te zitten en nu juni wordt de toeristenbelasting verhoogd. Het CDA pleit al langer voor differentiatie. Bijvoorbeeld op leeftijd. Dat kan ook, zoals Lars Hoedemaker (D66) zei, op basis van prijs van de overnachting. Recreatieschap Drenthe komt binnenkort met een voorstel.” Ook andere fracties wezen op het belang van toerisme. Zo vroeg Bernette Sieben van de VVD zich af hoe bewerkstelligd kan worden hoe het aantal overnachtingen in de gemeente Coevorden gaat stijgen.

Joop Slomp (PvdA) kon zich niet vinden in de woorden van Lidy Klein Gunnewiek. “Wij zijn zeker niet tegen differentiatie in de tarieven. Echter, er is al vijf jaar geen verhoging geweest. Toeristenbelasting is bovendien een belasting op de overnachting en niet een belasting voor de ondernemer.”

Bij verhoging zou het tarief 1,30 euro per persoon per overnachting worden, dat is nu 1,25 euro.

De vergadering is te zien via deze link.