Dalen – In overleg met de gebiedscoördinator heeft Dorpsbelangen Dalen besloten de voor 7 oktober geplande Dorpenronde 2020 niet te laten doorgaan. De opkomst bij de dorpenronde in Dalen is altijd hoog. Tevoren is moeilijk in te schatten hoeveel inwoners aanwezig zullen zijn. Mogelijk kan daardoor niet worden voldaan aan de RIVM-maatregelen kunnen voldoen.