Coevorden – De fracties van PAC en D66 vragen de gemeenteraad van Coevorden zich aanstaande dinsdag tijdens een raadsvergadering uit te spreken tegen het voornemen van de NAM om vervuild water in de nagenoeg lege gasvelden van Schoonebeek en Dalen en Oosterhesselen te injecteren. Dit water is het gevolg van de oliewinning in Schoonebeek.

“Met het productiewater wordt naast benzeen ook 6 miljoen liter chemicaliën geloosd in de Drentse bodem als het aan de NAM ligt. In tegenstelling tot wat velen denken is de NAM geen staatsbedrijf, maar eigendom van Shell en Exxon Mobil. Het is dus een privaatrechtelijke onderneming. Gericht op maximale winst tegen zo gering mogelijke kosten en niet primair gericht op de gevolgen van de bedrijfsvoering”, zo schrijven PAC en D66

“Dat de NAM onlangs nog een boete heeft gekregen van het Openbaar Ministerie wegens ‘tekortschieten en het voorkomen van lekkage’ in het milieu (Collendoornerveen) met klachten voor de volksgezondheid tot gevolg (Farnsum) is daar volgens ons een voorbeeld van. Door nu medewerking te verlenen aan het voornemen van de NAM kan de ondergrond in de toekomst dus niet gebruikt worden voor maatschappelijke doelen zoals geothermie of de opslag van waterstof. PAC en D66 zijn van mening dat de inwoners van Dalen en Oosterhesselen het recht hebben om te weten welke raadsfracties bereid zijn de ondergrond toe te vertrouwen aan de NAM.”

Motie

Beide fracties dienen daarvoor een motie in. “Waterleidingmaatschappij Vitens heeft als betrokken partij zorgen geuit over het idee dit vervuilde water in de bodem te brengen. De NAM onderzoekt alternatieven voor waterinjectie onvoldoende vanwege het kostenaspect. Winning van fossiele brandstoffen heeft zijn langste tijd.” In de motie wordt aan de gemeenteraad gevraagd een uitspraak te doen voor of tegen het voornemen van de NAM. Als de motie wordt aangenomen, krijgt het college de opdracht zich met alle middelen te verzetten tegen het voornemen van de NAM.