Regio – Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 60.000 euro aan de Stichting Leren & Leven voor extra inzet voor het project Kansen4Kinderen.

Kansen4Kinderen heeft als doel gelijke kansen voor kinderen te bevorderen en is gestart vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het project wordt ondersteund vanuit de Sociale Agenda zodat basisscholen in heel Drenthe mee kunnen doen. Bij de start van het project was de verwachting dat twintig scholen zouden deelnemen. Inmiddels doen meer dan zestig scholen mee aan Kansen4Kinderen en in 2022 starten nog eens veertig scholen.

De Stichting Leren & Leven voert de projectleiding van Kansen4Kinderen. De (toegenomen) omvang van het project vraagt vanwege het succes om meer uren aan projectleiding. Binnen de huidige begroting van Kansen4Kinderen was geen ruimte om deze extra inzet te bekostigen.

Afbeelding: Kansen4Kinderen.