Coevorden – De gemeente Coevorden is tot en met december 2022 culturele gemeente van Drenthe. Er stond op 30 november een informatie- en inspiratieavond, maar die is reeds tweemaal uitgesteld. Daarom is nu gekozen voor een onlinebijeenkomst op donderdag 27 januari vanaf 20.00 uur.

Tijdens de avond worden de ideeën van het Cultuur- en Verhalenpad Coevorden gedeeld en is de organisatie op zoek naar bijdragen aan het ‘Pad-in-de-kijker-cultuurweekend‘ in de dorpen.

De rest van het programma komt aan de orde in een fysieke bijeenkomst op donderdag 10 maart vanaf 20.00 uur in café-restaurant Wielens in Noord-Sleen.

Aanmelden voor beide bijeenkomsten kan via culturelegemeente@coevorden.nl. Vermeld daarbij om welke bijeenkomst het gaat. Degenen, die zich hebben aangemeld voor de onlinebijeenkomst krijgen een link toegestuurd.

Op zoek naar alternatief voor ‘De List’

Voor september 2022 stond het muziektheater ‘De list van Coevorden’ gepland. De organisatie van het theaterstuk heeft helaas besloten dat dat niet kan doorgaan. Er wordt gezocht naar een alternatief waarin de geschiedenis van Coevorden in 1672 en het verhaal van Mijndert van der Thijnen kan worden verteld. Onlangs werd bekend, dat het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe voor het theaterstuk ‘De list van Coevorden’ 60.000 euro stelde

Wat er allemaal in het culturele jaar is gebeurd en nog gaat gebeuren staat op www.cultureelcoevorden.nl. Ook zijn tal van artikelen te lezen in de rubriek culturele gemeente op Coevorder Nieuws.