Coevorden – De VVD diende tijdens de raadsvergadering over de begroting op dinsdag 10 november een amendement, mede ondertekend door het CDA, in over de onroerendezaakbelasting. Het amendement werd alleen gesteund door PPC, waardoor het amendement is verworpen. Ook het PAC en D66 dienden een amendement in, maar die had een heel andere strekking.

VVD/CDA

De VVD was het niet eens met de voorstellen voor de onroerendezaakbelasting en pleitte voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor zowel inwoners als ondernemers. Vorig jaar heeft de raad gekozen voor tariefdifferentiatie, waarbij verschillen worden aangebracht tussen de tarieven voor woningen en niet-woningen.

De onroerendezaakbelasting voor woningen daalde met 3 procent en de rioolheffing werd verlaagd. “Echter, in de huidige begroting leidt het voor inwoners tot lastenverzwaring. We laten het tarief voor de inwoners wel gelijk, maar er zijn extra lasten door de waardestijging van de woning en de verhoging van de afvalstoffenheffing met 6,7 procent”, aldus Bernette Sieben.

De ondernemers kregen dit jaar te maken met een stijging van 7 procent en moeten volgens de huidige begroting nog eens 3,5 procent meer betalen. De VVD is niet tegen tariefdifferentiatie, maar vond de verhoging van 7 procent te veel en wijst het voorstel om het tarief nog eens met 3,5 procent te laten stijgen van de hand.

Onze ondernemers zijn de familiebedrijven, de mkb’ers en de agrariërs. Onder het mom van de tariefdifferentiatie zijn de ozb-tarieven voor de niet-woningen vorig jaar met 7 procent gestegen. De reden was, aldus het college, dat de ondernemers al jaren in verhouding een veel lager tarief dan het tarief in andere gemeenten.” De VVD vraagt zich af waar het aantrekkelijk ondernemersklimaat blijft. “Als we daarvoor gaan, dan moeten we dat laten zien. Het huidige voorstel is juist tegenovergesteld hieraan. De ondernemers hebben het al zwaar genoegen in deze tijden.” Wethouder Steven Stegen zette daarbij vraagtekens. “Zal deze verhoging het voortbestaan van bedrijven bedreigen?” Bernette Sieben wees daarbij op de verhoging van vorig jaar. “Er wordt steeds gesproken over enkele tientjes, maar het maakt wel degelijk uit.”

PAC/D66

Het PAC en D66 vinden het een slechte zaak, dat de tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen niet wordt voortgezet in de voorliggende begroting. Irene Driehuis: “We hebben vorig jaar afgesproken, dat de differentiatie zou worden doorgezet.” Bernette Sieben zie daarop: “Houd er rekening mee, dat we nu in een totaal andere situatie leven.” Het amendement van PAC en D66 werd niet gesteund door de andere fracties.