Coevorden – De raadscommissie praat dinsdag 8 december onder andere over het collegevoorstel voor het programma ‘Kansrijk opgroeien, voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede’.

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is in een aantal wijken gestegen. In Poppenhare is dat in de periode 2016 tot en met 2018 zelfs met 10 procent. Er wordt met inwoners gewerkt aan preventie en ondersteuning van kinderen en hun ouders die leven in situaties waarin armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Start

Dit gebeurt eerst in de wijken Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp in Coevorden. In deze wijken zijn relatief veel huishoudens met een laag inkomen en ondersteuning op basis van de Jeugdwet, de Wmo en schuldhulpverlening. Samenwerking met inwoners en partners als Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Domesta, een aantal basisscholen, kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg staat centraal.

Doorbreken

Leven in armoede verkleint de kans van de kinderen in de gemeente Coevorden om veilig, gelukkig en gezond op te groeien tot een zelfstandige en zelfredzame volwassene die het beste uit zichzelf kan halen. Armoede heeft effect op de ontwikkeling van een kind. Ouders willen hun kinderen betere kansen geven dan zij zelf hebben gehad. In situaties waarin armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven, lukt dat vaak niet. Dit wil het college doorbreken. Dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven, komt door verschillende oorzaken. Het gaat niet alleen om geld, maar ook over gedrag, houding en werkwijze van inwoners én organisaties.

Meer jongeren hebben kans op leven zonder armoede doordat zij een opleiding hebben afgerond en vaardigheden beschikken om werk te vinden en te behouden. Werk kan leiden tot financiële onafhankelijkheid, maar het is niet zo dat daarmee geen armoede is. Het gaat ook om structuur in het dagelijks leven. In de eerste fase gaat de aandacht uit naar signaleren, voorzieningen, leefstijl, laaggeletterdheid, schoolverzuim en minimabeleid.

Investering

De uitvoering van de plannen vraagt een investering van 250.000 euro per jaar voor de komende vier jaren. Het college stelt daarnaast voor om het restant van de reserve Innovatie zorg van 400.000 euro gedurende meerdere jaren beschikbaar te stellen. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden voor subsidie.

Er is op dinsdag 8 december eerst een raadsvergadering om 19.30 uur. De commissievergadering begint aansluitend om 20.30 uur.

De complete agenda van de commissievergadering en bijbehorende stukken is hier te vinden. De vergadering is via dezelfde link via livestream te volgen.