Coevorden – Raadsleden willen, dat ook nieuwbouw van De Nieuwe Veste op de huidige locatie wordt onderzocht om de resultaten te kunnen vergelijken met het collegevoorstel om nieuw te bouwen op Holwert-Midden. Het PAC bij monde van Jerry Stoker gaf in de commissievergadering van dinsdagavond de aftrap en diverse andere partijen zijn het met hem eens.

Henk Mulder van BBC2014, die bijval kreeg van Henk Bouwers van PPC, wil bovendien dat renovatie van het huidige schoolgebouw wordt onderzocht.

Pampert

Erik Bonkes van de VVD vroeg zich af waarom een eerder genoemde locatie op De Pampert werd afgewezen, omdat die ongeschikt zou zijn. In een brief van Ondernemend Coevorden wordt ook over deze locatie gerept, zo vulde Thieno Nijenbanning van BBC2014 aan. Wethouder Jeroen Huizing zei daarop, dat de voordelen van nieuwbouw op die plek niet opwegen tegen de nadelen. “Dan moeten we de strijd aangaan met sentimenten en de historie”, daarbij duidde Huizing vooral op de aanwezigheid van Germanicus op De Pampert. Lars Hoedemaker van D66 is het eens met een onderzoek op de huidige locatie, zowel nieuwbouw als renovatie. Ook hij voorziet veel bezwaren ten aanzien van De Pampert.

Huizing wees erop, dat bij renovatie sprake is van een aantal beperkingen om de onderwijsvisie goed vorm te kunnen geven. Mulder van BBC2014 volhardde toch in zijn mening om ook renovatie te onderzoeken. “Het zou kunnen, dat we tot de conclusie komen dat nieuwbouw beter is. Maar dat hebben we dan wel onderzocht.”

Milieuzone

Hoedemaker stelde nog een vraag over de milieuzone, die geldt op bedrijventerrein. “Daardoor konden destijds geen appartementen boven de supermarkten op het EDS-plein komen. Hoe zit het nu met de school?” Huizing moest het antwoord daarop schuldig blijven, maar noemde in dit verband de wijk Ballast. “Die staat op minder afstand van de Forbo dan het gebied Holwert-Midden.” Stoker wil graag, dat de kosten voor revitalisering van het bedrijventerrein Holwert-Midden in kaart worden gebracht.

Het onderwerp komt wederom aan bod in de raadsvergadering van dinsdag 26 januari.

Vorige maand ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel van de vestiging voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarbij wordt grond in Holwert-Midden bij verkoop als eerste aan de gemeente aangeboden. Het doel is om het bedrijventerrein te revitaliseren en om nieuwbouw van De Nieuwe Veste mogelijk te maken.

Huizing rekent, zo meldde hij eerder, op zo’n 30 miljoen voor nieuwbouw van de school, terwijl door alle andere genoemde onderdelen er nog eens 6 tot 12 miljoen bij komt.

Foto: Google Maps.

Lees ook:

College gaat uit van nieuwbouw Nieuwe Veste

Kritische kanttekeningen bij voorstel Holwert-Midden