Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen – Valsteeg 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee lindes

Oud Aalden – Brink: voor de organisatie van Koningsdag Aalden-Zweeloo

Gees – Oude Steeg: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen in grondopstelling

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 22: besluit omgevingsvergunning: het opnieuw opbouwen van achtergevel woning

Sleen – Bannerschultestraat 40: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – De Hulteweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing kantoorruimtes (van tijdelijk naar permanent gebruik)

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Dalen – Emmerweg ong.: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Van Heutszsingel 6: Ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden

Aalden – Aelderstraat 1: ontwerpbeschikking: het bouwen van vijf geschakelde woningen

Dalen – De Bente 10: besluit omgevingsvergunning: het kappen en snoeien van een aantal bomen (achterstallig onderhoud)

Dalen – Dalerveensestraat 30B: voor de organisatie van een B4B Ploegentijdrit

Meppen: voor de organisatie van een Trekkersfestijn

Dalen en Sleen: voor de organisatie van Fietsen met Bestek

Dalen – Reindersdijk 8: Ontheffing geluidshinder

Noord-Sleen – Markeweg 20: Ontheffing geluidshinder

Besluit aanwijzing toezichthouder

Coevorden – Aletta Jacobsstraat 55: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Zweeloo – Kloosterdwarsweg 5: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een els

Geesbrug – Coevorderstraat 32 en 34: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: wijziging pastorie in een woning en plaatsing erfafscheiding

Oosterhesselen – Verl. Hoogeveense Vaart 48: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Benneveld – Bennevelderstraat 4: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – Wethouder Rooslaan 1A: besluit omgevingsvergunning: plaatsing zonnepanelen op het dak

Aalden – Witte Zandpad 1: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: tijdelijke uitbreiding azc (twee jaar)

Coevorden – agenda commissievergadering op dinsdag 4 april

Provincie

MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2023

MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2023

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Besluit intrekking subsidieplafond Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023

Besluit intrekking Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe

Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – werkgebied FBE Drenthe