Regio – Waterschap Vechtstromen houdt dinsdag 25 januari vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst via Zoom over de herinrichting van het Nieuwe Drostendiep. Het betreft met name de inwoners van Aalden, Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen, Benneveld en de buitengebieden. Ook grondeigenaren in het beekdal van het Nieuwe Drostendiep zijn van harte welkom.

Aanmelden kan via deze link. Deelnemers krijgen dinsdag 25 januari de link voor deze bijeenkomst.

Het beekdal van het Nieuwe Drostendiep ligt in het Drentse landschap. Het project is het deel van en is de beek tussen de brug bij Aalden/Zweeloo en de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij de A37 en N34. In dit beekdal ligt het gebied van de Westerstroom, Huismaten, het Klenkerveld en Broeklanden.

Verbeterde waterinrichting

Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven en voor natuur. Doordat het klimaat verandert, kan in een korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de landbouw terwijl het in de natuurgebieden nu te droog is. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied Drostendiep versterkt de landbouw en de natuur in de regio. Het waterschap heeft de taak om maatregelen te treffen voor schoon water.

Samenwerking

De manier waarop het project Nieuwe Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkingsverband ontstaan, waardoor deze agrariërs vanaf het begin nauw betrokken zijn bij de invulling van de plannen in het gebied. Deze agrariërs, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, werken intensief samen met de andere partners in het gebied zoals Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarisch Natuur Drenthe en natuurlijk gemeente Coevorden en de provincie Drenthe.

Wie tijdens de werkzaamheden vragen heeft, kan contact opnemen met de projectleider Tjeerd Dijkstra, 088-2203333.

Foto: Vechtstromen.