Gees – In het gebouw in Gees waar eerder basisschool De Klimop was gevestigd, was vanavond goede belangstelling voor inloopavond waar de woningbouwplannen op deze locatie aan de Wethouder H. Euvingstraat werden gepresenteerd. De plannen werden met interesse bekeken door de bezoekers, die ook informatie konden krijgen bij de betrokken partijen voor het project.

Al enige tijd werken de gemeente Coevorden en Plaatselijk Belang Gees samen voor een nieuwe bestemming van het perceel. Allerlei mogelijkheden zijn verkend. Uiteindelijk is besloten om een groep particulieren de kans te geven om op deze plek vijf levensloopbestendige woningen te realiseren/ Deze groep is verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor de rest van het perceel wordt een gemeenschappelijke bestemming voor het dorp gezocht. De provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld voor begeleiding en advies.

Daarop nam het CPO in Gees Bijker Advies uit Jubbega in de arm. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onder meer collectief particulier opdrachtgeverschap en zal het proces en de bouw begeleiden. Architect DAAD uit Beilen komt samen met het CPO tot een invulling van het perceel.

Inmiddels zijn twee percelen toegezegd aan inwoners van Gees en gehoopt wordt, dat ook de andere percelen in eigendom van inwoners van Gees of directe omgeving komen. Zij kunnen in de toekomst er naar eigen inzicht een woning bouwen.

Belangstellenden konden vanavond tekeningen bekijken en informatie krijgen over de plannen. Naast de vijf woningen van het boerderij- of schuurtype op een soort woonerf komen er twee gemeenschappelijke parkeerschuren, waarin plek is voor twee auto’s per woning. Zo wordt het ‘blik’ onttrokken aan het zicht. Er komt een collectief erf met een brink voor de bewoners.

Er is goed gekeken naar de woningbouw in Gees en dat resulteert er onder meer in, dat de woningen niet in een rij worden gebouwd en er een doorkijk is naar de es achter de huizen Voor de twee types woningen zijn keuzemogelijkheden uit diverse materialen. Het is de bedoeling dat de dakpannen van het schoolgebouw worden hergebruikt voor het boerderijtype, al kan ook worden gekozen voor een rieten dak.