Coevorden – In 2018 werden restanten van de Bentheimer Poort blootgelegd. Vanuit de gemeente, maar zeker door inwoners van Coevorden is aangegeven, dat daarmee iets zou moeten gebeuren.

Wethouder Jeroen Huizing heeft wel gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar, die er appartementen gaat bouwen, maar nog niet duidelijk is wat de uitkomst is. Ferry Booy van BBC2014 heeft de indruk, dat dit vele tonnen gaat kosten. “Het behoud van historie is van belang, maar niet voor elke prijs. Bij te hoge kosten kan er wat ons betreft een streep door de plannen.” Irene Driehuis van het PAC vroeg zich af waarom BBC -die stelt waarde te hechten aan historie- deze beperking wil opleggen. Booij vindt, dat er geen blanco cheque moet worden afgegeven. Zijn fractiegenoot Jan Tempels denkt, dat de kosten enkele tonnen zullen zijn. De VVD bij monde van Margriet Fissering wil zeker geen zand over de Bentheimer Poort. “We moeten er aandacht aan schenken. Je moet er wel wat voor over hebben om historie van de stad te benadrukken.”

Foto: Belangstelling voor de opgravingen in 2018 en 2019.