Coevorden – BBC2014 en de VVD dienden tijdens de begrotingsraad van dinsdag 10 november een motie in betreffende de afvalstoffenheffing. Die werd gesteund door het CDA, de PvdA, D66 en PPC. Alleen het PAC stemde tegen.

Boetes voorkomen

Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2021 wordt verhoogd met 6,7 procent. BBC2014 en de VVD riepen in hun motie het college op om een heldere communicatiecampagne te voeren met en naar de inwoners. “In 2019 hebben we een boete opgelegd gekregen van AREA van bijna 400.000 euro in verband met het vervuilde PMD-afval. Voor 2021 wordt deze lijn doorgetrokken en wordt de boete verrekend met het tarief”, aldus de beide fracties. PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken.

“Het kan niet zo zijn”, aldus Bernette Sieben van de VVD, “dat we nu al voorsorteren op eventuele boetes die AREA in 2021 gaat opleggen vanwege vervuild PMD. Het is onze plicht om er alles aan te doen om deze hogere heffing te voorkomen. Het doel van de campagne mag duidelijk zijn: het restafval verder terugbrengen en het juiste PMD-afval ophalen, zodat hoge tarieven en boetes worden voorkomen.”

Ferry Booij van BBC2014 stelde eveneens, dat afval nog teveel in de verkeerde bak belandt. “Ons geduld is op”, zo zei hij.

Wat wel en niet bij PMD hoort, is te lezen op de website www.doemeemetpmd.nl.