Regio – De twaalf Drentse burgemeesters hebben vrijdagmiddag de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken aangescherpt en aangevuld. Het Regionaal Beleidsteam (RBT), dat sinds 13 maart onder voorzitterschap van Marco Out opereert, heeft besloten dat aanvullingen nodig zijn.

Geen paasvuren

Het opbouwen en aansteken van paasvuren gaat niet door. Op dit moment gelden de maatregelen van anderhalve meter afstand en het beperken van sociale contacten. Omdat het aannemelijk is dat dat de maatregelen na 6 april blijven gelden, is besloten de paasvuren af te gelasten.

Functie buurthuizen en wijkcentra

Op dit moment zijn al veel buurthuizen en wijkcentra in Drenthe gesloten als gevolg van de noodverordening en de adviezen van het RIVM: het verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd personen en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. De Drentse burgemeesters ondersteunen deze lijn. Wel vinden zij het belangrijk dat buurthuizen open kunnen blijven voor noodzakelijke zorgtaken, zoals de functie van apotheek, bloedpoli, kinderopvang en uitvaarten/opbaring.

Handhaving

Het RBT is over het algemeen tevreden over hoe iedereen in Drenthe de maatregelen opvolgt. Toch lijkt nog niet iedereen overtuigd van de ernst om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Om ervoor te zorgen dat naast de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen signaleren, heeft het RBT dat via een zogenoemd aanwijsbesluit geregeld.

Steun ondernemers

Tot slot wordt er gewerkt aan een Drents pakket van maatregelen voor ondernemers als aanvulling op de landelijke maatregelen die afgelopen dinsdag zijn bekendgemaakt. Hierover wordt volgende week meer bekendgemaakt.