Coevorden – In de loop van dinsdagavond 29 juni wordt bekend wie de beoogde nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden is. Tijdens een besloten raadsvergadering valt het besluit. Rond 21.00 uur kan iedereen meekijken en meeluisteren wat de aanbeveling is via de website van de gemeenteraad.

Er hebben 32 belangstellenden gesolliciteerd: drieëntwintig mannen en negen vrouwen. Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, en de vertrouwenscommissie vanuit de Coevorder gemeenteraad dragen twee kandidaten voor aan de gemeenteraad, waarbij duidelijk is wie op nummer één staat.

Rond 21.00 uur wordt bekend wie de beoogde burgemeester is. De aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Zij laat als eerste de aanbevolen kandidaat screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ook vindt fiscaal onderzoek plaats door de Belastingdienst.Daarna spreekt ze met de kandidaat en draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

Zie ook:

Burgemeestersvacature: 32 sollicitaties