Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Zweeloo – Schapendijk 8a: voor het verlengen van de tijdelijke ontheffing voor de woonunit (aanvraag)

Gees – Plagmadijk: voor het aanleggen van een waterleiding (aanvraag)

Dalen – Oude Dalerveensestraat 22: voor realiseren derde padelbaan (aanvraag)

Erm – Ermerzand 16: voor het verbouwen van de recreatiewoning en het kappen van een boom (verlenging)

Gees – Wethouder H. Euvingstraat 5: voor het verplaatsen van de inrit (aanvraag)

Coevorden – Van Heutszsingel 60: voor het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht (aanvraag)

Coevorden – Burg. Gautiersingel 9: voor het realiseren van vier appartementen (aanvraag)

Coevorden – Europaweg 43a: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Erm – Ermerzand 71: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verlenging)

Aalden – Bij bruggetje op pad Aalden Rondomme: voor het hebben van een oeverzwaluwwand (aanvraag)

Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden

Dalen – naast Reindersdijk 4: voor het gebruiken locatie voor jaarlijks evenement (aanvraag)

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 2 bomen (aanvraag)

Coevorden – Dr. Picardtlaan 5: voor brandveilig gebruik van het gebouw (aanvraag)

Dalerveen – Hoofdstraat 107b voor het hebben van een ouder-kind gezinshuis (verleend)

Oosterhesselen – Verl. Hoogeveense Vaart 40: voor plaatsing informatiepaneel, bankje en afvalbak bij kazemat (aanvraag)

Dalerpeel – Steigerwijk 40: voor het verplaatsen van de inrit (aanvraag)

Gees – Wethouder H. Euvingstraat 5: voor verbouwing schuur en woning en verplaatsing uitrit (verleend)

Coevorden – Anne de Vrieslaan 25: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 75: voor kappen twee lindes, een esdoorn, een kastanje en een spar/den (aanvraag)

Sleen – De Goornhoek 3: voor plaatsing geldautomaat in voorgevel (verleend)

Meppen – Mepperstraat 20: voor het veranderen van de milieuactiviteiten (verlenging)

Dalen – Stationsstraat 12: voor het verbouwen van de woning na calamiteit (aanvraag)

Meppen – Mepperstraat 20: voor het hebben van een metaalverwerkingsbedrijf (verlenging)

Coevorden – Klinkenvlier 6: voor het plaatsen van een kantine met bijgebouwen (verleend)

Aalden – Oud Aalden 8 voor het verbouwen van een monumentale woning (verleend)

Provincie

Instructies provinciesecretaris bij Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en Vertegenwoordiging in rechte

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021

Openstellingsbesluit Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe 2021

Waterschap

Holsloot, aanbrengen uitwateringsbuis waterloop WL03324

Ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2022