Regio – De (grond)waterstanden zijn de afgelopen week iets gestegen, zo laat Waterschap Vechtstromen weten. “Ons watersysteem is nog steeds verzadigd dus we houden een vinger aan de pols bij neerslag.”

Op plekken waar het kan houdt het waterschap weer water vast. “Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. Wij zijn direct na de hoogwaterperiode gestart met inspecties en werkzaamheden om schades aan stuwen, gemalen, dijken, keringen en oevers in kaart te brengen en te herstellen.” In het Drentse kanalensysteem zijn momenteel geen problemen. De meeste grondwaterstanden zijn ruim ruim boven het langjarige gemiddelde. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week stabiliseren.