Het officiële startmoment voor het Burgerberaad Drenthe vond dinsdag plaats in Zuidwolde. Drenten vanaf 16 jaar krijgen voor het eerst de kans om via een burgerberaad mee te denken en invloed uit te oefenen op de toekomstige woonopgave in de provincie. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma overhandigde de eerste van de 30.000 brieven met de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst aan inwoner Jouke Wijnstra.

Klijnsma: “Uit alle aanmeldingen voor het burgerberaad loten we 150 inwoners. Zij gaan als burgerberaad met de uitkomsten van de vragenlijst en met experts werken aan een advies over de toekomst van wonen in Drenthe. Dat doen ze in vier bijeenkomsten die nog voor de zomer plaatsvinden.”

Het burgerberaad overhandigt voor de zomer het advies aan het Drents Parlement. Klijnsma: “We nemen dit advies heel serieus. Het kan onder andere worden meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie van 2026.”

Geen brief? Toch deelnemen!

Deze week ontvangen 30.000 inwoners van Drenthe een brief waarin een link naar de onlinevragenlijst staat vermeld. Inwoners die geen brief hebben gekregen kunnen via een open link op www.burgerberaaddrenthe.nl meedoen aan het onderzoek. De deelnemers aan het burgerberaad krijgen hiervoor een vergoeding van 135 euro per bijeenkomst en een reiskostenvergoeding. De bijeenkomsten vinden elke keer op een andere locatie plaats.