Regio – Er is veel steun voor veiligheidscampagnes op provinciale wegen, zo meldt de provincie Drenthe op haar website. Het gedrag van (mede)weggebruikers is de grootste reden voor een onveilig gevoel op de Drentse N-wegen. Dit is één van de uitkomsten uit een onderzoek naar het veiligheidsgevoel op de N34 (vanaf Coevorden in noordelijke richting), N381 (Emmen-Drachten) en N391 (vanaf rondweg Emmen).

De enquête is uitgevoerd door de provincie in november 2020. Er namen 1604 weggebruikers deel aan de enquête. Bijna 90 procent van de deelnemers vindt dat dit gedrag moet worden aangepakt. Vooral inhalen bij een doorgetrokken streep, afleiding achter het stuur, keren op de weg en onvoldoende afstand houden baart deelnemers zorgen. De provincie Drenthe voelt zich door de resultaten gesteund om dit gedrag aan te blijven pakken. 1431 ondervraagden gaven suggesties voor het veiliger maken van de drie wegen. Zij noemden onder andere meer handhaven op snelheid, inhalen en bellen en een gehele verdubbeling van de N34 of een inhaalverbod over de hele weg. Ook doen veel mensen een appel op de weggebruiker zelf: heb meer geduld en respect voor elkaar.

De resultaten van de enquête worden door de Provincie Drenthe gebruikt bij het ontwikkelen van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. De provincie Drenthe komt voor de zomer met een voorstel voor tijdelijke maatregelen.

Gedrag van (mede)weggebruikers blijkt een grote rol te spelen in de veiligheidsbeleving van weggebruikers. De provincie vraagt hiervoor aandacht middels de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’. In deze campagne wordt aandacht besteed aan afleiding, keren en inhalen, maar ook aan afstand houden en invoegen. Weggebruikers worden zowel online als offline gewezen op (on)veilig verkeersgedrag langs de drie wegen.