Zuidoost-Drenthe – De studenten Lissa Stern en Babette Vos van NHL Stenden Hoogeveen hebben een onderzoek gedaan onder stagiairs en jonge medewerkers. Daaruit kwam een top drie naar voren bij een keuze voor een bedrijf. De gemeenten Emmen en Coevorden en de organisaties Ondernemend Emmen en Ondernemend Coevorden ondersteunden het onderzoek.

De top 3 bestaat uit de volgende onderwerpen. De studenten en jonge medewerkers vinden het belangrijk dat bedrijven een gezonde en veilige werkomgeving aanbieden. Ook kijken ze of bedrijven inclusief zijn -dus medewerkers aannemen uit alle groepen in de samenleving onder wie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt- en of ze actief zijn op het gebied van duurzaamheid.

De beide studentes noemen de uitkomsten van hun onderzoek ‘verrassend’, omdat de verwachting was dat hun collega-studenten en jonge medewerkers niet zo bezig zijn met ondernemers die een maatschappelijke impact willen hebben in plaats van alleen bezig te zijn met winst.

Lissa en Babette deden hun onderzoek onder zowel mbo als hbo- en wo-studenten in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar in de regio Zuidoost-Drenthe. De uitkomsten zijn door het grote aantal antwoorden representatief voor de leeftijdsgroep in deze regio.

Naast de top 3 wordt bij een keuze voor een stageplek of werkgever ook gekeken naar de manier waarop een bedrijf omgaat met het milieu. Ze vinden dat een bedrijf met haar productie geen schade mag toebrengen aan het milieu. Winst maken staat voor de studenten pas op de vijfde plaats.