Schoonebeek/Coevorden – Stop Afvalwater Schoonebeek laat weer van zich horen. “De meeste inwoners (57 procent) in Schoonebeek e.o. hebben zich in een enquête uitgesproken tegen afvalwaterinjectie. Toch gaan het ministerie van EZK en de NAM door. De eerste vergunningen zijn al verleend en de eerste werkzaamheden zijn al gestart.”

“Komende weken zal het ministerie de grootste vergunning afgeven. Als deze verleend wordt mogen er dagelijks miljoenen liters afvalwater in het lege gasveld onder Schoonebeek en een deel van Coevorden geloosd worden. Naast het lozen van afvalwater is de NAM om in hetzelfde gebied gas en olie te winnen. Stop Afvalwater Schoonebeek maakt zich van meet af aan zorgen om de gekozen variant van de NAM en over de zogenaamde gestapelde mijnbouw en de risico’s die hierbij horen.”

Bezwaar

Stop Afvalwater Schoonebeek roept mensen op om gezamenlijk bezwaar tegen de vergunning in te dienen. “Het gebied waar gevolgen van bijvoorbeeld aardbevingen of bodemdaling reikt verder dan Schoonebeek. Ook de omgeving zoals gedeelten van de gemeente Coevorden, Zandpol, Erica, Nieuw-Amsterdam en Parc Sandur zouden bij een eventuele aardbeving mee kunnen deinen. Als vergelijking: in september 2015 was er een aardbeving met een kracht van 2,3 op de Schaal van Richter in Emmen. In een straal van 15 kilometer zijn er schademeldingen binnen gekomen. Schades die in eerste instantie door de NAM werden afgewezen, maar later na heronderzoeken en juridische stappen toch allemaal zijn vergoed.” Alle inwoners die vallen binnen de contour rondom het gasveld kunnen zich bij Stop Afvalwater Schoonebeek melden om samen op te trekken. Wie meer wil weten, kan zich melden via www.stopafvalwaterschoonebeek.nl.

Brief Vijlbrief

De oliewinning in Schoonebeek werd stilgelegd na discussies over de waterinjectie, die de NAM wilde verplaatsen van Twente naar de olievelden in Schoonebeek. De vraag staat centraal of en hoe de waterinjectie moet plaatsvinden om de oliewinning te hervatten. Staatssecretaris Hans Vijlbrief schreef afgelopen week een brief aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten. De regio zou een bijdrage van 1 euro per vat kunnen krijgen, een bedrag van tussen de 20 en 35 miljoen euro.

Teleurstelling

Vorige week toonden de gemeenten Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe hun teleurstelling over de inhoud van de brief. “We hebben”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet, “driekwart jaar met elkaar gesproken en dan is dit de uitkomst. We voelen ons wat op het verkeerde been gezet.” Een directe bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontbreekt. Jaarlijks een bedrag op de begroting van EZK moet mogelijk zijn. De gemeenten en de provincie willen meer zekerheid in plaats van een fluctuerende jaarlijkse bijdrage.

Voor de berging van het productiewater dat daarmee gemoeid gaat heeft de NAM een nieuwe vergunning nodig om dit in lege gasvelden nabij Schoonebeek te injecteren. Deze vergunning is aangevraagd bij staatssecretaris Vijlbrief en binnenkort valt daarover een besluit.

Zie ook:

Een euro per vat gewonnen olie naar de regio

Teleurstelling over brief staatssecretaris Vijlbrief (update)